Klasyfikacja wentylacji na rynku

2016-05-03

Czynna wentylacja zapewnia warunki dobrego samopoczucia człowieka. Do wytwarzania niektórych produktów potrzebne jest stworzenie odpowiedniego mikroklimatu. Wyróżniamy następujace rodzaje wentylacji:


Wentylacja naturalna -polega na ruchu powietrza, który wywołany jest zjawiskami
fizycznymi: różnicą temperatur, wiatrem.


Wentylacja grawitacyjna - swoje działanie opiera na tym że cieplejsze powietrze idzie w górę, natomiast zimne cięższe wędruje ku dołowi.


Wentylacja sztuczna – mechaniczna - powietrze w tego rodzaju wentylacji przemieszczane jest za pomocą urządzeń mechanicznych (głównie wentylatorów)


Wentylacja wywiewna – powietrze w tego rodzaju wentylacji przetłaczane jest w tego rodzaju wentylacji poprzez wytwarzaną różnicę podciśnień. W pomieszczeniach, które mają być wentylowane powstaje podciśnienie, co następnie powoduje napływ świeżego powietrza.


Wentylacja nawiewna - opiera się na wentylatorach promieniowych, które wytwarzają różnicę w ciśnieniu.


Wentylacja nawiewno-wywiewna - jest rodzajem wentylacji mechanicznej łączący oba powyższe rodzaje.


Sprawność wentylacji uzależniona jest od szczelności instalacji. Wymagane jest zastosowanie dopasowanych opasek uciskowych. W tym celu zaleca się skorzystanie z taśmy metalowej zaciskowej wraz z cymbatami . Komplet tych narzędzi umożliwi stworzenie opasek uciskowych o każdej środnicy poprzez ucięcie metalowej taśmy zaciskowej w odpowiednim miejscu i zaciśnięcie za pomocą cymbata.